Kosten oprichten bv

Als je een bv gaat oprichten, oftewel een besloten vennootschap, wil je uiteraard weten wat de kosten hiervan zijn. Maar wat ook niet onbelangrijk is, zijn de lopende kosten. Daarom lees je hier welke uitgaven je kunt verwachten; bij de oprichting van je bedrijf tot de jaarlijks terugkerende kosten.

BV oprichten met of zonder startkapitaal

Kosten oprichten bvSinds de introductie van de flexwet eind 2012 kun je zelf kiezen of je een bv wilt oprichten met of zonder startkapitaal. Tot oktober 2012 was je verplicht om in ieder geval 18.000 euro aan startkapitaal te hebben, zodat je bij aanloopkosten als een internetabonnement, de lancering van een website of de huur van kantoorruimte niet meteen in de problemen zou komen.

Inmiddels is de oprichting van een bv versoepeld. Naast de afschaffing van het startkapitaal is ook de verplichte bankverklaring en accountantsverklaring komen te vervallen. Theoretisch heb je aan een enkele euro genoeg om een bv op te kunnen richten, maar in de praktijk kiezen de meeste ondernemers wel voor een oprichting met startkapitaal. Om te berekenen wat een reëel bedrag is, kun je de verwachte kosten van het eerste kwartaal bij elkaar optellen en dit als kapitaal in de bv storten. Je zult deze kosten tenslotte toch snel moeten maken.

Ga je voor de eerste keer een bv oprichten? Laat je adviseren! Online kun je vrijblijvend offertes opvragen van boekhouders uit je regio.

Rol van de notaris

Waar het bij een eenmanszaak heel duidelijk is wie de eigenaar van het bedrijf is, kan een bv uit meerdere eigenaren (vennoten) bestaan. Om de afspraken over het gedeelde eigendom goed vast te leggen, ontkom je er niet aan om een oprichtingsakte te maken. Hierin staat onder meer beschreven hoe de aandelen zijn verdeeld en hoe ze overdraagbaar zijn, wat de bevoegdheden van de bestuurders zijn en hoe zij benoemd of ontslagen kunnen worden.

Het oprichten van een bv is hierdoor veel complexer dan de eerder genoemde eenmanszaak. Vandaar dat het wettelijk is bepaald dat je voor de oprichting ervan altijd een notaris nodig hebt. Zijn rol is om na te gaan of de oprichter (of oprichters) wel een bv mag starten. Bijvoorbeeld door te controleren of de overheid bezwaren kan hebben. Stel dat je ooit veroordeeld bent geweest voor oplichting of fraude, dan is het de taak voor de notaris om dit boven water te krijgen.

De kosten van het oprichten van een bv laag houden? Vergelijk notaris-tarieven in je regio en laat de bv oprichten met de laagste kosten.

Wat is een bv in oprichting?

Een bv is feitelijk pas opgericht zodra deze is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Om dit te kunnen doen, moeten alle officiële afspraken rondom de statuten goed op papier staan. Aangezien dit makkelijk enkele weken kan duren en de kans groot is dat je alvast enkele dingen in gang wilt zetten – zoals die website of kantoorruimte – is de bv in oprichting in het leven geroepen.

Deze bv io, zoals het ook wel wordt genoemd, zorgt ervoor dat je tijdelijk kunt werken vanuit een nog op te richten bv. Zodra de bv officieel is ingeschreven bij de KvK gaan alle rechten en plichten automatisch over. Ook kun je vanaf dit moment mensen aannemen.

Kosten oprichten bv

Om de bv in te schrijven in het Handelsregister brengt de KvK eenmalig vijftig euro inschrijfkosten in rekening. Wil je hier een uittreksel bij, dan kost dit je vijftien euro extra. Maar dan ben je er nog niet. Het zijn vooral de notariskosten die ervoor zorgen dat de oprichting van een bv een stuk duurder uitvalt dan van bijvoorbeeld een eenmanszaak.

De kosten die notarissen voor het oprichten van een bv in rekening brengen, verschillen per kantoor. Maar over het algemeen is je startkapitaal met minimaal vijfhonderd euro afgenomen. Heb je aanvullende verzoeken voor de notaris, bijvoorbeeld omdat je meerdere bv’s wilt onderbrengen in een holding of het verplichte DGA-salaris wilt verlagen, dan ben je duurder uit.

Kosten bv na oprichting

Een bv kent een aantal (fiscale) voordelen, zoals de scheiding van werk en privé en belastingvoordelen vanaf een bepaalde winst, maar er zijn ook nadelen. Naast de relatief hoge opstartkosten zullen ook de jaarlijkse kosten toenemen. Zo vereist de administratie van een bv de inzet van een accountant, bijvoorbeeld vanwege de verplichte jaarrekening.

Daarnaast drukt de verplichting van een DGA-salaris flink op de balans. In een bv moet je – uitzonderingen daargelaten – de directeur-grootaandeelhouder een minimumsalaris van 45.000 euro per jaar uitkeren vanuit het bedrijf. Als gevolg hiervan bestaat de kans dat je in verhouding meer belasting moet betalen dan wanneer je een eenmanszaak had opgericht.

Dit komt ook omdat je als bestuurder van een bv geen beroep mag doen op startersaftrek, zelfstandigenaftrek of mkb-vrijstelling. Je hebt wel het voordeel dat vennootschapsbelasting een lager belastingtarief kent, maar dit is eigenlijk alleen rendabel wanneer je jaarlijks meer dan grofweg een ton winst maakt.