Kosten zakelijke lening

Kosten zakelijke lening

Heb je een punt bereikt waarop je eigen vermogen niet meer toereikend is? Dan kun je op zoek naar een zakelijke lening. Hiervoor zijn verschillende oplossingen. In dit artikel lees je welke vorm past bij welke financieringsbehoefte en wat de kosten zijn van zo’n zakelijke lening.

Wil je zakelijk geld lenen? Vroeger ging je dan naar de bank, maar inmiddels zijn er diverse alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, factoring en financial lease. Wat zijn nu de kosten en verschillen van al deze financieringsvormen?

Kosten zakelijke lening via de bank

Over het algemeen kun je stellen dat een zakelijke lening via de bank vaak de minste kosten heeft, in vergelijking tot alternatieve financieringsvormen. Bij een bancaire zakelijke lening ontvang je de gehele financiering in één keer op je rekening.

Vervolgens betaal je dit bedrag, samen met een vooraf afgesproken rentepercentage, in maandelijkse termijnen terug. De kosten van de zakelijke lening bestaan dus deels uit aflossing en deels uit rente. De verhouding tussen deze twee bepaalt of je te maken hebt met een lineaire of annuïtaire lening.

Een lineaire aflossing, waarbij je maandelijks hetzelfde aflossingsbedrag betaalt, is het meest gebruikelijk bij zakelijke leningen. Concreet houdt het in dat naarmate je langer aflost, en de uitstaande schuld dus kleiner wordt, de rentekosten afnemen. Dit komt omdat de rentekosten een percentage vormen van de openstaande schuld. Als gevolg hiervan zullen zowel je bruto- als nettolasten elke maand een beetje minder worden.

Ga je voor een annuïtaire lening, dan los je juist aan het einde van de leentermijn het meest af. Tijdens de beginperiode betaal je namelijk vooral rente en maar een klein gedeelte aan aflossing. Een ander verschil met de lineaire aflossing is dat de brutolasten de gehele periode hetzelfde blijven. Maar omdat je de rentekosten van een zakelijke lening deels kunt aftrekken, zorgt dit ervoor dat de nettolasten in het begin een stuk lager zijn.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat er vanzelf een omslagpunt komt waarop je in verhouding meer aflossing betaalt dan rente. De belastingvoordelen worden dan steeds minder, waardoor de nettolasten gaan toenemen. Welke vorm voor jou het meest interessant is, hangt af van wat jij prettig vindt. Wil je het zwaartepunt van de aflossing zo snel mogelijk achter de rug hebben of heb je die liever aan het einde zodat je in het begin wat meer ademruimte hebt?

Kosten zakelijk krediet via de bank

Heb je niet ineens een (groot) geldbedrag nodig, maar vind je het bijvoorbeeld fijner om doorlopend een financiële buffer te hebben, dan is een zakelijk krediet een optie. In dit geval heb je bij de bank een vast geldbedrag klaarstaan, dat je (deels of volledig) kunt opnemen op het moment dat je het nodig hebt.

Maandelijks betaal je een deel van het leenbedrag terug, plus rente. Wil je extra geld opnemen, dan kan dat net zolang totdat je het limiet hebt bereikt. In tegenstelling tot bij een zakelijke lening kun je afgelost geld net zo vaak opnemen als je wilt. Je kunt het vergelijken met de mogelijkheid om rood te staan op een privérekening.

Waar een zakelijke lening meestal wordt gebruikt voor een grote uitgave, zoals de aanschaf van machines of het vernieuwen van bedrijfssystemen, is een zakelijk krediet meer bedoeld voor kleinere uitgaven. Het bedrag dat je rood mag staan, is sterk afhankelijk van je inkomsten. Het is gebruikelijk dat aanbieders vragen naar recente jaarcijfers, een prognose voor de komende periode en je meest recente aangifte inkomstenbelasting.

Ook de rentekosten lopen erg uiteen en kunnen oplopen tot ruim boven de tien procent. Dat een zakelijk krediet duurder is dan een zakelijke lening komt vanwege de hogere mate van flexibiliteit.

Kosten crowdfunding

Bij crowdfunding is er niet één partij die voorziet in jouw financieringsbehoefte, maar zijn het er een heleboel (de crowd). Er zijn verschillende manieren waarop je via crowdfunding geld kunt ophalen, maar binnen het bedrijfsleven zijn bedrijfsfinancieringen wel de meest voorkomende vorm.

Net als bij de voorgaande financieringsvormen betaal je (een vooraf afgesproken) aflossingsbedrag en rente. Bij de meeste platformen heb je zelf enigszins zeggenschap in hoeveel rente jij de crowd wilt betalen, maar het moet uiteraard wel binnen de richtlijnen van deze aanbieder zijn.

Een rentepercentage van tussen de zes en negen procent is vrij gangbaar, waarmee het vaak duurder uitvalt dan een zakelijke lening via de bank. Naast de aflossing en rente betaal je ook een vergoeding aan de crowdfunding-partij voor het beschikbaar stellen van hun platform en hun eventuele hulp bij de campagne.

Daar staat tegenover dat crowdfunding een groot marketingaspect heeft. Afhankelijk van het gekozen platform bereikt jouw campagne enkele – of misschien wel vele duizenden mensen.

Kosten factoring

Hangt jouw financieringstekort samen met afnemers die (nog) niet hebben betaald, dan kan factoring ook interessant zijn. Net als dat crowdfunding op meerdere manieren kan worden ingevuld, kent factoring diverse mogelijkheden. Wat bij elke partij hetzelfde is, is dat jouw openstaande facturen de basis vormen voor de financiering.

Bij factoring worden de vorderingen namelijk als onderpand gebruikt. Afhankelijk van de gekozen maatschappij financiert deze partij de openstaande facturen deels of grotendeels voor. Hoe het daarna wordt ingevuld, hangt erg van de factormaatschappij af. Het grootste risico bij factoring is dat de klant de factuur te laat of helemaal niet betaalt. Er zijn partijen die dit risico van je willen overnemen, maar er zijn ook factormaatschappijen die zich uitsluitend op de financiering richten en het debiteurenbeheer geheel aan jou overlaten.

Factoring kent twee hoofdvormen; traditionele factoring en American factoring. Binnen het mkb wint American factoring momenteel snel marktaandeel. Binnen deze variant bepaal je zelf welke facturen je indient, waarna de factormaatschappij het factuurbedrag (deels) uitbetaalt. Het is gebruikelijk dat de factormaatschappij een vast percentage van het factuurbedrag als kosten rekent. Wat belangrijk is om te weten, is dat de factormaatschappij het recht heeft om bepaalde facturen – bijvoorbeeld omdat ze de debiteur dubieus vinden of simpelweg omdat ze hier onvoldoende data van hebben – te weigeren.

Traditionele factoring kun je vergelijken met een zakelijk krediet, waarbij de hoogte van het krediet wordt gebaseerd op het totaalbedrag van de uitstaande facturen. Het verdienmodel van partijen die zo werken – veelal banken of bedrijven die gelieerd zijn aan de bank – kan op twee manieren plaatsvinden. Ze kunnen een percentage van het factuurbedrag vragen, maar er zijn ook vormen waarbij je het meer kunt zien als zakelijk krediet tegen een vooraf besproken rentepercentage.

Kosten financial lease

Ook financial lease kan een interessante manier zijn om goederen zoals een bedrijfsauto of een zakelijke telefoon te financieren. Hierbij is het wel belangrijk dat het goed meerdere jaren meegaat, anders vervalt de mogelijkheid om te leasen. Feitelijk gezien krijg je bij leasen geen geld, zoals bij de voorgaande financieringsvormen het geval is, maar het zorgt er wel voor dat je werkkapitaal vrijhoudt voor andere uitgaven.

Gedurende de leaseperiode, die meestal tussen de één en vijf jaar ligt, betaal je maandelijks een vast bedrag. Hiermee los je een steeds groter deel van het leasebedrag af, vergelijkbaar met een lineaire lening. Op de hoogte van het maandbedrag heb je zelf enigszins invloed. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng van eigen geld, de looptijd van het leasecontract en een eventuele slottermijn waarin je het resterende leasebedrag in één keer overmaakt.

Maar wat je niet moet vergeten, is dat financial lease ook bijkomende kosten kent. In tegenstelling tot operational lease, waarbij de onderhoudskosten bij de leasemaatschappij liggen, is het bij financial lease zo geregeld dat jij dit op je neemt. Stel dat het bedrijfsgoed gerepareerd moet worden, dan moet je dit zelf bekostigen. In de meeste gevallen is het niet mogelijk om het contract tussentijds stop te zetten.