Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten

Als ondernemer zijn er zakelijke kosten die je maakt voor je bedrijf. Hiervan zijn er een aantal kosten die je van de winst mag aftrekken voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daardoor hoef je minder belasting te betalen.

Je mag alleen kosten aftrekken van de winst die zakelijk en dus niet privé gemaakt zijn. Zakelijke kosten zijn bijvoorbeeld kosten van zakelijke telefoongesprekken, werkkleding en zakelijke reiskosten. Bovendien mag je bepaalde kosten over meerdere jaren afschrijven als investering.

Kosten voor je bedrijf

Kosten die je maakt in het kader van je onderneming zijn aftrekbaar. Denk aan het toegangskaartje van een congres, je werklaptop en andere bedrijfsmiddelen. Soms zijn kosten zowel privé als zakelijk, zoals je mobiele telefoonabonnement of benzinekosten. In dat geval mag je alleen het zakelijke deel aftrekken van de winst. Zorg dus dat je dit voor de belastingdienst kan verantwoorden, bijvoorbeeld door afschriften van een zakelijke rekening op naam van je bedrijf.

Voor kosten aan zakendiners, representatie, congressen, seminars en zakenreizen geldt een drempel van 4600 euro. Dat betekent dat je het deel van het totaalbedrag mag aftrekken dat boven deze drempel uitkomt. Alternatief kun je ook 80 procent voor de inkomstenbelasting of 73,5 procent voor de vennootschapsbelasting aftrekken van de kosten.

Investeringen voor je bedrijf

Kosten aan bedrijfsmiddelen die een hogere waarde en langere levensduur hebben trek je niet in een keer af, maar kun je over meerdere jaren afschrijven in je financiële administratie. De kosten moeten minimaal 450 euro exclusief btw bedragen en het product moet langer dan een jaar meegaan om af te kunnen schrijven. Oftewel: een printer van 200 euro valt onder kosten, een laptop van 1000 euro is een investering. De kosten zijn hoger dan 450 euro en de laptop gaat meer dan een jaar mee.

Waar je de kosten van de printer in een keer afschrijft voor dat jaar, verreken je investeringen niet in een jaar tijd. Investeringen doe je voor meerdere jaren. Daarom moet je de winst- en verliesrekening corrigeren zodat het niet in een keer wordt verwerkt in de belasting. Dit doe je door posten toe te voegen op de balans, waarna je de afschrijving kunt verdelen over meerdere jaren. Je begint met afschrijven na de aankoop voor de dag of maand waarin het middel is aangeschaft.

Het aantal jaren waarover je afschrijft gaat op basis van de levensduur. Een mobiel wordt dus vrij snel afgeschreven, waar dit voor een auto over meer jaren gebeurt. Het belastingvoordeel wordt hierdoor ook verspreid over de levensduur. Bij de fiscus geef je het deel dat je nog niet hebt afgeschreven aan op de balans. Afschrijven is verplicht, waarschijnlijk omdat het de boekhouding realistischer maakt en minder beïnvloedbaar. Een grote investering is een momentopname terwijl het bedrijfsmiddel als het goed is jarenlang meegaat.

Ondernemersaftrek voor eenmanszaken en vof

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn er meer fiscale aftrekposten waar je gebruik van kunt maken. Zo is er ten eerste de zelfstandigenaftrek: je mag een vast bedrag van 7280 (tarief 2019) aftrekken van de winst voor de inkomstenbelasting berekend wordt. Daardoor zijn de kosten aan de belasting veel minder hoog.

In de eerste jaren van je onderneming heb je daarbovenop recht op startersaftrek. Feitelijk is dit een verhoging van je zelfstandigenaftrek. Omdat je de economie een impuls geeft maar nog weinig winst maakt mag je dit van de inkomstenbelasting aftrekken. Hier mag je maximaal 3 keer gedurende de eerste 5 jaar van je onderneming gebruik van maken. Daarmee kun je je zelfstandigenaftrek verhogen met 2123 euro.

Zolang je recht hebt op startersaftrek mag je ook vrij afschrijven. Omdat je net begint met je bedrijf zul je niet direct winst maken maar wel veel kosten en investeringen hebben. Daarom kun je willekeurig afschrijven: jij bepaalt zelf wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Wil je bijvoorbeeld zo min mogelijk belasting betalen in het eerste jaar? Dan kun je de kosten van een dure laptop volledig in het eerste jaar afschrijven.

Investeringsaftrek

Als je als eenmanszaak of vof investeert in bedrijfsmiddelen kun je gebruik maken van de investeringsaftrek. Dit staat los van het afschrijven van bedrijfsmiddelen en is bedoeld als extra aanmoediging van de overheid. Ten eerste is er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor een investering van minimaal 2301 euro, al geldt er wel een maximum. Je mag alle bedrijfsmiddelen meetellen die minimaal 450 euro exclusief btw hebben gekost. Een laptop van 300 euro mag je dus niet meerekenen.

Daarnaast is investeringsaftrek mogelijk voor wie minimaal 2500 euro investeert in energiebesparende middelen en duurzame energie. Van die kosten mag je in 45 procent (tarief 2019) aftrekken. Het is mogelijk om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te combineren met deze energie-investeringsaftrek. Dit kan je natuurlijk veel kostenbesparing opleveren.

Tenslotte is er de milieu-investeringsaftrek voor bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan. Hiervoor moet je minimaal 2500 aan investeringen doen. Hier mag je tot 36 procent vanaf trekken. Deze investeringsaftrek wordt doorgaans gecombineerd met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Hiermee mag je een investering afschrijven wanneer je wilt zodat je winst lager uitvalt. Het percentage dat je mag afschrijven loopt tot 75 procent.

Samenwerken of stoppen?

Heb je een partner die wel enige uren in de eenmanszaak of vof steekt maar hier geen vast salaris voor krijgt? Dan kun je gebruik maken van de meewerkaftrek. Het percentage van de winst dat je mag aftrekken hangt af van het aantal uren dat er wordt meegewerkt, maar ligt tussen de 0 en 4 procent.

Mocht je stoppen met je bedrijf, dan moet er een afrekening met de belastingdienst worden gemaakt. Je moet belasting betalen over de meerwaarde die behaald is uit het stoppen van de eenmanszaak (de stakingswinst). Dit is bijvoorbeeld winst uit een bedrijfspand dat meer waard is geworden en fiscale reserves zoals de oudedagsreserve. De stakingsaftrek is een aftrekpost voor de belasting die je hierover betaalt. Deze bedraagt maximaal 3630 euro.

MKB Winstvrijstelling

Tenslotte heb je als ondernemer voor de inkomstenbelasting recht op MKB winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost op de winst van je onderneming, zodat je daar minder belasting over hoeft te betalen. De winst waarover je geen belasting hoeft te betalen wordt berekend na de ondernemersaftrekposten, zoals de startersaftrek, investeringsaftrek, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Let wel op: de winstvrijstelling verlaagt je fiscale resultaat. Is het resultaat negatief? Dan wordt dit verlies door deze regeling kleiner. Daardoor kan het negatief uitpakken in jouw situatie, houd hier dus rekening mee.