Kosten jaarrekening

Kosten jaarrekening

Veel ondernemers stellen na afloop van het boekjaar een jaarrekening op. Maar welke aspecten zet je eigenlijk in zo’n financieel overzicht? Wat zijn de kosten van een jaarrekening? En is het verplicht?

De jaarrekening laat zien hoe je het boekjaar hebt gepresteerd en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Vaak bestaat het uit drie onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op deze onderdelen. Welke onderdelen verplicht zijn, hangt af van de bedrijfsklasse.

Bedrijfsklasse bepalen

Over het algemeen geldt dat hoe groter het bedrijf is, des te meer gegevens je uit de financiële administratieaan het einde van het boekjaar moet doorgeven aan de Belastingdienst. Zo is het voor zzp’ers voldoende om een balans op te stellen, terwijl grote bedrijven een complete jaarrekening moeten (laten) maken inclusief accountantsverklaring.

Bestuurders van een bv of nv zijn bovendien verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat geïnteresseerden deze tegen betaling kunnen opvragen.

Om te bepalen in welke bedrijfsklasse jouw onderneming valt, kun je onderstaande richtlijnen van de Kamer van Koophandel gebruiken. Hierbij geldt dat de onderneming in een bepaalde klasse valt als de jaarrekening twee opvolgende jaren aan minimaal twee van deze kenmerken voldoet.

Activa Netto-omzet Aantal werknemers
Micro minder dan 350.000 lager dan 700.000 maximaal 9
Klein van 350.000 tot 6 miljoen van 700.000 tot 12 miljoen 10 tot 50
Middelgroot van 6 tot 20 miljoen van 12 tot 40 miljoen 50 tot 250
Groot meer dan 20 miljoen minimaal 40 miljoen meer dan 250

Wat is het doel van de jaarrekening?

De jaarrekening heeft meerdere doeleinden. De Belastingdienst gebruikt de gegevens om de fiscale winst van je onderneming vast te stellen, zodat het op basis hiervan kan bepalen hoeveel inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting je moet betalen.

Daarnaast kunnen derden op basis van deze gegevens bepalen of ze met jou in zee willen, zoals andere ondernemers of financiers. Dit is tevens de reden waarom bv’s en nv’s hun jaarrekening moeten deponeren. Ook voor jezelf kunnen de gegevens waardevol zijn, aangezien het een goed beeld geeft van de bedrijfsresultaten. En wil je een hypotheek aanvragen of een lening aanvragen, dan is de kans groot dat je jaarrekeningen zal moeten overleggen.

Of je nu wettelijk verplicht bent om een jaarrekening op te stellen of niet, het is voor elke onderneming een must dat de cijfers naadloos aansluiten op de administratie. Denk hierbij aan de facturen die je hebt uitgestuurd, de rekeningen en de bonnetjes die je in de loop van het jaar hebt verzameld. Komen de cijfers van je jaarrekening of winst- en verliesrekening niet overeen met je boekhouding, dan is de kans groot dat de fiscus een onderzoek instelt.

Wat kost het opstellen van een jaarrekening?

Wil je een jaarrekening opstellen, dan kun je hiervoor de hulp inschakelen van een boekhouder of accountant, maar het is niet verplicht. Toch kiezen de meeste ondernemers ervoor om het niet zelf te doen. Simpelweg omdat je best wel wat inhoudelijke kennis moet hebben om een kloppende jaarrekening op stellen.

De kosten voor het opstellen van een jaarrekening hangen samen met meerdere factoren. Om te beginnen is de rechtsvorm van belang. Maar ook de grootte en complexiteit van de onderneming is belangrijk, net als de manier waarop je de gegevens aanlevert.

Een boekhoudpakket kan helpen om structuur aan te brengen, maar het is geen must. Als je je administratie goed bijhoudt in een Excel-bestand is dit ook prima. Zolang je maar een duidelijk overzicht hebt van alle inkomsten en uitgaven van het boekjaar.

Er zijn boekhoudpakketten die een jaaroverzicht voor je kunnen maken. Maar naast de kosten die deze pakketten met zich meebrengen, blijft het fijn als een expert controleert of je aan alle wettelijke verplichtingen hebt voldaan.

Waarom hebben bv’s en nv’s extra verplichtingen?

Wil je als zzp’er een jaarrekening laten opstellen en lever je de benodigdheden netjes aan, dan zullen de meeste boekhouders maximaal zo’n vijfhonderd euro aan kosten in rekening brengen. Heb je een (middel)grote bv of nv, dan gaat de factuur al snel richting de duizend euro. Dit komt omdat het wettelijk is bepaald dat de financiële gegevens van deze bedrijfsklassen gecontroleerd moeten worden door een accountant en die rekenen nu eenmaal een hoger tarief dan boekhouders.

Het starttarief van een boekhouder begint rond de veertig euro. Voor een accountant ben je vaak minimaal het dubbele kwijt. Zeker wanneer je een registeraccountant – de accountant met de meeste bevoegdheden – moet inschakelen voor het afgeven van een accountantsverklaring gaat de teller lopen. Registeraccountants vragen doorgaans een vergoeding van minimaal honderdvijftig euro per uur.

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

De accountantsverklaring bevestigt (of ontkracht) dat de jaarrekening aan de wettelijke voorschriften voldoet. Zo controleert de accountant of de ondernemer voldoende inzicht geeft in belangrijke gegevens als het vermogen, het resultaat en de liquiditeit.

De accountantsverklaring is voor bv’s vanaf een bepaalde grootte en nv’s een must bij het indienen van de jaarrekening, maar het kan ook van pas komen bij gesprekken met leveranciers of potentiële investeerders. Als zzp’er is de kans dat je een accountantsverklaring moet overleggen heel gering.

Volgens het Burgerlijk Wetboek heb je pas een accountantsverklaring nodig als je twee opeenvolgende boekjaren aan minimaal twee van deze voorwaarden voldoet. Het gaat hierbij om een omzet van minimaal 8,8 miljoen euro, een balanstotaal van ruim 4,4 miljoen euro en/of meer dan vijftig medewerkers op de loonlijst.

De kans dat je met een miljoenenbedrijf en tientallen medewerkers hoofdelijk aansprakelijk wilt zijn, is niet zo groot. Maar wettelijk gezien houdt niets je tegen om te blijven ondernemen met een eenmanszaak.